Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Δίψηφα φωνήεντα & σύμφωνα / Vowels & Consonans with two letters

Τα  δίψηφα  φωνήεντα (vowels with two letters)
Μπ, μπ
[B, b]
Μπαμπάς (babás) = Dad
Aμπέλι (abeli) = Vineyard
Ντ, ντ
[D, d]
Ντίνα (Dína) = (My name is) Dina
Γκ, γκ
[G, g]
Αγκινάρα (Aginára) = Egglpant
Γγ, γγ
[G, g]
Άγγελος (Ágelos) = Angel
Τσ, τσ
[Ts, ts]
Τσάντα (Tsánda) = Bag
Τζ, τζ
[Dz, dz]
Τζιν (Dzin) = Jeans


Τα  δίψηφα  σύμφωνα (consonants with two letters)
Αι, αι
[E, ε]
Αίμα (Éμα) = Sang
Αυ, αυ
[Af /af]
[Av/av]
Αυτί (Aftí) = Ear
Aυλή (Avlí) = Courtyard
Ευ, ευ
[Ef/ef]
[Ev/ev]
Ευθύνη (Efthíni) = Responsibility
Εύα (Éva) = Eva (it’s a name)
Ει, ει
[I, i]
 Ειρήνη (Iríni) = Peace
Οι, οι
[I, i]
Eνοίκιο (Eníkio) =Rent
Υι, υι
[I, i]
Υιός (Iós) = Sun
Ου, ου
[U, u]
(Uranós) = Sky